DK Clinic

Filler

ความเป๊ะปังของการเลือกเพิ่มความสวยด้วยฟิลเลอร์ ✨

Filler คือสารไฮยาลูรอน ที่อยู่ใต้ชั้นผิว ช่วยเติมเต็มและเสริมในจุดที่เราต้องการ

✅ เห็นการเปลี่ยนแปลงในครั้งแรก
✅ ไม่ต้องพักฟื้น ไม่มีแผ ลเป็น
✅ ดูเด็กขึ้นกว่าเดิม
✅ สลายได้เองตามธรรมชาติ

g

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod

Instagram